Wet- en Regelgeving


Regeling Dienstverlening aan Huis


In bovenstaand filmpje leggen we uit hoe de Regeling Dienstverlening aan Huis werkt.


In 2007 is de 'Regeling Dienstverlening aan Huis' ontstaan. De overheid heeft deze regeling ontwikkeld om wit werken te bevorderen en daarmee zwart werken tegen te gaan. Hierdoor kan een huishoudelijke hulp zijn of haar dienst goedkoper aanbieden en scheelt dit de opdrachtgever behoorlijk wat administratief werk. Daarnaast hoeft er geen loonbelasting of premie betaald te worden.


Voorwaarden
Uw (boodschappen)hulp valt onder deze regeling als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • De taken worden door de boodschappenhulp zelf uitgevoerd;
 • De boodschappenhulp ontvangt tenminste het wettelijk minimum uurloon. Dit is altijd het geval wanneer u uw boodschappenhulp via ons zoekt;
 • Aangezien u de werkgever bent en de boodschappenhulp de werknemer is, is er sprake van gezagsverhouding. De boodschappenhulp moet de taken dan ook verrichten in opdracht van u;
 • De boodschappenhulp is maximaal drie dagen per week voor u aan het werk;
 • De boodschappenhulp ontvangt een vakantietoeslag van 8%. Indien u een boodschappenhulp via ons aanvraagt, hoeft u deze extra 8% niet te betalen, dit zit bij het uurloon inbegrepen;
 • De boodschappenhulp heeft recht op vakantiedagen;
 • De boodschappenhulp moet zijn of haar inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst;
 • Indien u uw boodschappenhulp wilt ontslaan, hebt u hiervoor geen ontslagvergunning nodig. Wel dient u de afgesproken opzegtermijn in acht te nemen.
  NB: Indien u geen opzegtermijn afspreekt met de boodschappenhulp geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand;
 • U hoeft geen loonbelasting en werknemersverzekering af te dragen.

 • Bij ziekte van uw boodschappenhulp raden wij u aan om in overleg een 'inhaaldatum' te plannen. Datzelfde geldt voor de vakantie van de boodschappenhulp. Het recht op vakantie is al verrekend in het loon van de boodschappenhulp. 

Wet koop op afstand

Bij een aankoop via telefoon of internet is er sprake van een aankoop op afstand. U kunt dan in aanmerking komen voor de 'Wet koop of afstand'. Dankzij deze wet ontvangt u zeven werkdagen bedenktijd. Binnen deze werkdagen kunt u beslissen of u het product wilt houden of toch terug wilt sturen. Indien u het product terug stuurt, ontvangt u uw geld terug. Enkele uitzonderingen op deze wet zijn de volgende:

 • Via het internet geboekte reizen;
 • Aangekochte producten die tijdsgebonden zijn, zoals tijdschriften; 
 • Aangekochte producten die speciaal voor u zijn gemaakt;
 • Een aangekochte dienst die op het moment van bestellen meteen begint. 

Het aanvragen van een boodschappenhulp via Ikzoekeenboodschappenhulp.nl valt ook niet onder de 'Wet kopen op afstand'. Dit komt doordat u bij ons een dienst aanvraagt die speciaal voor u 'op maat' wordt gemaakt; wij gaan namelijk op zoek naar een hulp die voldoet aan uw wensen. U geeft ons daarnaast de toestemming om direct op zoek te gaan naar een geschikte boodschappenhulp.

Mocht u echter niet tevreden zijn over de boodschappenhulp die wij aan u gekoppeld hebben, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij gaan dan kosteloos voor u op zoek naar een andere boodschappenhulp. U kunt nog een jaar na de aanvraag gebruik maken van deze service.

Ziekte

Als de schoonmaakster ziek is, moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meeste mensen afspreken dat de schoonmaakster op een andere dag langs komt om de uren in te halen. U kunt dit zelf met de schoonmaakster afspreken en eventueel vastleggen in het contract. 

Indien de schoonmaakster langdurig ziek is, kunt u bij ons wel een nieuwe schoonmaakster aanvragen. Dit valt meestal nog onder onze garantie. 

Schrijf u nu in en profiteer van onze service!